Fundacja Zacisze Grażyny przy współpracy z osobami bezdomnymi organizowała dystrybucję żywności na obszarze Gminy Rudziniec dla osób potrzebujących. W ramach projektu odebrano żywność z magazynów Śląskiego Banku Żywności w Chorzowie, dostarczono ją do magazynu Fundacji, przygotowano i rozdano paczki. Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa funkcjonowania gospodarstw domowych beneficjentów projektu poprzez przekazanie żywności osobom potrzebującym, a tym samym odciążenie budżetu domowego uboższych mieszkańców gminy. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Rudziniec.