Sukces poprzedniej edycji projektu zmotywował nas do kontynuacji działań. Efektem tego jest kolejne dofinansowanie uzyskane na projekt „Kultura osób bezdomnych” przez Zarząd województwa śląskiego. Zrealizowane warsztaty artystyczne uświadomiły uczestników, że tworzenie kultury nie jest zależne od posiadanych środków finansowych własnych, gdyż kulturę można tworzyć z różnych materiałów,  pozwoliły uwrażliwić osoby bezdomne na sztukę , wykreowały potrzebę tworzenia kultury a także pozwoliły przekazać wiedzę dotyczącą kultury i jej historii. Zajęcia pozwoliły skutecznie wypełnić czas wolny osób bezdomnych i rozwijać nową pasję. Projekt sfinansowano ze środków budżetu samorządu Województwa Śląskiego.