Celem projektu Kultura osób bezdomnych było wykształcenie wśród 40 osób bezdomnych potrzeb kulturalnych poprzez organizację zajęć artystycznych. Zostały zrealizowane dwa warsztaty:
malarski oraz z rękodzieła. Realizacja projektu była odpowiedzią na następujące problemy podopiecznych naszego Schroniska: monotonia życia, małe zainteresowanie kulturą, niewielkie zaangażowanie w uczestnictwo w kulturze a także tworzenie jej. Zaproponowane warsztatowe formy wsparcia zainspirowały uczestników do aktywności i samodzielnego tworzenia kultury. Ponadto pozwoliły uzyskać wiedzę o osobach tworzących kulturę i ich dokonaniach artystycznych. Powstałe
prace zostały zaprezentowane lokalnej społeczności. Projekt sfinansowano ze środków budżetu samorządu Województwa Śląskiego.