“Onkologia – warto wiedzieć więcej” to kolejny projekt profilaktyczny dofinansowany przez Urząd Marszałkowski województwa śląskiego, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na
lata 2016 – 2010. W ramach projektu upowszechniono wiedzę dotyczącą zapobiegania chorobom nowotworowym dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem seniorów a także
specjalistycznej kadry. W szczególności wskazano uczestnikom projektu miejsca do dalszej diagnozy i właściwego leczenia chorób onkologicznych jak również zwiększono umiejętności współpracy kadry
specjalistycznej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Zrealizowano warsztaty profilaktyki onkologicznej i zajęcia specjalistyczne dla kadry Fundacji. Dzięki przekazanej wiedzy
osoby bezdomne potrafią wstępnie obserwować swój organizm pod kątem zmian onkologicznych i mają świadomość konieczności wykonania badań w tym zakresie. Projekt sfinansowano ze środków budżetu samorządu Województwa Śląskiego.