Celem głównym projektu było zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego wśród osób bezdomnych z Gliwic, poprzez przeciwdziałanie degradacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających w sytuacji kryzysowej głównie z powodu bezdomności, w tle której istnieje bezrobocie, uzależnienie od alkoholu, ubóstwo, wyuczona bezradność; zapobieganie ich izolacji i aktywizacja społeczna. Wsparciem dla uczestników byli specjaliści w postaci terapeuty uzależnień, psycholog oraz prawnik. Najbardziej istotnym wsparciem było zapewnienie osobo potrzebującym dachu nad głową i wyżywania a także przekazanie odpowiednich ubrań, poprawa wizerunku. Kadra aktywnie pracowała nad zwiększeniem kompetencji osobistych uczestników a także zwiększaniem zdolności do podjęcia zatrudnienia i usamodzielnienia się. Projekt dofinansowano z budżetu miasta Gliwice.