Uczestnicy projektu z wielkim zainteresowaniem przystąpili do udziału w zajęciach kulturalnych. Są to bowiem wyjątkowe warsztaty. Ich celem nie jest wyłącznie rozwijanie zdolności manualnych, poznawanie różnych technik pracy, zapoznanie się z różnymi formami i treściami kultury, ale i nabycie umiejętności relaksacji poprzez sztukę. Zdrowie psychiczne człowieka zwłaszcza w czasie pandemii jest niezwykle istotne. Osoby bezdomne z tej przyczyny przebywają niemal wyłącznie w swoim środowisku. Zajęcia kulturalne pozwalają im aktywnie wypełnić czas wolny, pozwalają na odstresowanie się, wyciszenie, nawiązanie bliższych więzi. Dzięki dofinansowaniu działania przez Fundację BGK z programu Generacja 6.0 wiele osób ma możliwość twórczego spędzania czasu wolnego. Warsztaty te stanowią znakomite uzupełnienie działań rehabilitacyjnych realizowanych w ramach projektu, co podkreślają sami uczestnicy.