Zadanie jest współfinansowane ze środków województwa śląskiego w ramach “Małych Grantów”. Celem projektu pt. „Przeciwdziałanie depresji seniorów dotkniętych bezdomnością” jest promowanie zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie skutkom depresji u 42 bezdomnych mieszkańców w wieku senioralnym (+60) znajdujących się w Schronisku dla bezdomnych w Niewieszy oraz Schronisku dla osób bezdomnych w Gliwicach w okresie 12.10-12.12.2020r. Podjęcie działań profilaktycznych w obszarze zdrowia psychicznego pozwoli na rozwiązanie wielu bieżących problemów związanych ze stanem emocjonalnym. Grupa docelowa będzie obejmowała uczestników z dwóch gmin: Rudziniec oraz Gliwice. W ramach projektu planowana jest realizacja następujących forma wsparcia, które odpowiadają na problemy zdiagnozowane wśród uczestników: warsztaty edukacyjne, arteterapia, relaksacyjne (kulinarne) oraz trening kompetencji społecznych. Uczestnicy projektu uzyskają wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego, poznają terapię poprzez kulturę i sztukę, nauczą się relaksacji z wykorzystaniem różnych technik kulinarnych a także rozwiną kompetencje społeczne. Zadanie jest współfinansowane ze środków województwa śląskiego w ramach „Małych grantów” w roku 2020.