Fundacja Zacisze Grażyny uzyskała wsparcie finansowe na realizację projektu pt. “Bezdomni tworzą i promują kulturę” przyznane przez Fundację Orlen z Programu “Moje Miejsce na Ziemi”. W ramach projektu osoby bezdomne wezmą udział w zajęciach z decupage, plenerze malarskim, warsztatach wikliniarskich a także udadzą się na przedstawienie teatralne. Rozpoczęcie projektu planowane jest na październik 2021r. Do realizacji grantu zostaną zaangażowani także nasi podopieczni jako wolontariusze. Efektem realizowanego projektu jest pokazanie osobom bezdomnym alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego a społeczności lokalnej twórczości uczestników projektu.

nowe_logo_fundacja orlen