Kadra Fundacji stara się przekazywać osobom bezdomnym wsparcie w różnym zakresie tematycznym. Projekt “AIDS nie wybiera, wy możecie” miał za zadanie promować profilaktykę HIV oraz wiedzę o możliwościach normalnego życia osób z wirusem adresowana wśród  30 bezdomnych mieszkańców Domu dla bezdomnych w Niewieszy. Możliwe to było poprzez
realizację zajęć profilaktycznych oraz konsultacje z psychologiem. Uczestnicy zapoznali się zachowaniami ryzykownymi i nauczyli się je ograniczać a także nauczyli się tolerancji wobec osób zarażonych HIV.  W ramach projektu stworzono także broszurę informacyjną, która była
dystrybuowana wśród uczestników projektu. Projekt sfinansowano ze środków budżetu samorządu Województwa Śląskiego.