Fundacja Zacisze Grażyny otrzymała grant na realizację projektu pt. “Osoby bezdomne tworzą małą kulturę” w ramach konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2021 r. Celem projektu jest zwiększenie aktywności kulturalnej podopiecznych Schroniska poprzez realizację warsztatów kulturalnych oraz przekonanie ich do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego. W ramach przyznanej dotacji zostaną sfinansowane m.in materiały na zajecia oraz zatrudniony instruktor. Mamy nadzieję, że osoby bezdomne chętnie skorzystają z tej oferty.