Projekt  finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

 

Projekt „Przeciw dyskryminacji osób bezdomnych” ma na celu podjęcie działań edukacyjnych dla osób bezdomnych w celu zwiększenia świadomości ich praw, zmiany wizerunku osób bezdomnych poprzez aktywność społeczną, przygotowania wsparcia specjalistycznego oraz zrealizowania kampanii przeciw stereotypom dotykającym osoby bezdomne. Wsparciem dla uczestników będzie służyła kadra specjalistów w postaci: psychologa, osoby prowadzącej grupę samopomocową, prawnika, który będzie pełnił funkcję Rzecznika osób bezdomnych, trenera kompetencji społecznych i specjalistów prowadzących warsztaty tematyczne. Wsparcie będzie adresowane do grupy 40 osób. Realizacja projektu jest odpowiedzią na problemy zdiagnozowane wśród grupy docelowej jaką są bezdomne kobiety i bezdomni mężczyźni przebywający w Schronisku dla osób bezdomnych w Niewieszy. Wywodzą się oni z różnych miejscowości województwa śląskiego. Cechy charakterystyczne grupy to: nieświadomość praw obywatelskich osób bezdomnych, niewielki poziom wiedzy związany ze wzajemną dyskryminacją oraz dyskryminacją przez społeczeństwo, ograniczone wsparcie zewnętrzne. Efektem zrealizowanych działań będzie umiejętność korzystania z praw przez osoby bezdomne podczas kontaktu z instytucjami, służbą zdrowia, usługodawcami, przedstawicielami społeczności osób bezdomnych; świadomość potrzeby posługiwania się językiem pozbawionym cech dyskryminacyjnych; umiejętność aktywności w oparciu o kompetencje a nie płeć, wiek; zmiana stereotypu w wymiarze lokalnym poprzez aktywność społeczną i kampanię promocyjną.