Dzień integracji: 14.10.2017 r czterech podopiecznych Schroniska dla Osób Bezdomnych z Niewieszy uczestniczyło w zajęciach integracyjnych na poligonie painballowym w Zbrosławicach. Dlaczego wybrano taką formę zajęć? Paintball wymusza na uczestnikach aktywność fizyczną a przede wszystkim zmniejsza poziom hormonów stresu. Dzięki swojej formie jest dla wszystkich grających dobrą zabawą. Painball uczy zespołowości.