Zadanie jest współfinansowane ze środków województwa śląskiego w ramach “Małych Grantów”. Celem projektu pt. „Przeciwdziałanie depresji seniorów dotkniętych bezdomnością” jest promowanie zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie skutkom depresji u 42 bezdomnych mieszkańców w wieku senioralnym (+60) znajdujących się w Schronisku dla bezdomnych w Niewieszy oraz Schronisku dla osób bezdomnych w Gliwicach w okresie 12.10-12.12.2020r. Podjęcie działań…