W okresie wrzesień-grudzień 2017 roku Fundacja Zacisze Grażyny realizuje projekt „Reintegracja osób bezdomnych” w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2017 roku. Grupą docelową jest 30 bezdomnych ze Schroniska w Niewieszy. Projekt sfinansowano ze środków budżetu samorządu Województwa Śląskiego.…