Fundacja Zacisze Grażyny realizuje zadanie publiczne finansowane ze środków Gminy Mikołów w roku 2023 w formie powierzenia w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w zakresie wykonywania usług noclegowych poprzez zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla…