PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021, a jej celami szczegółowymi są: a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z…

ZOBACZ WIĘCEJ

Powstaje salka rehabilitacyjna

4 podopieczni Fundacji Zacisze Grażyny wyremontowali pomieszczenie, które wkrótce stanie się salką rehabilitacyjną. Jest to możliwe ponieważ pozyskano dotację na realizację projektu pt. „Zacisze dla aktywnych i kulturalnych seniorów”, który został dofinansowany z programu GENERACJA 6.0 III edycja przez Fundację Bank Gospodarstwa Krajowego im. J.K. Steczkowskiego. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że osoby bezdomne potrafią zaangażować swój…

ZOBACZ WIĘCEJ