FUNDACJA „ZACISZE GRAŻYNY” z terenu województwa śląskiego przy współpracy ze Śląskim  Bankiem Żywności w Chorzowie  realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 84 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa śląskiego

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 1545,6 kg żywności w formie : 168  szt. paczek żywnościowych

W ramach POPŻ PP 2021plus dla 13 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  1 sesję warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących.