Zadanie publiczne realizowane ze środków Gminy Mikołów

Fundacja Zacisze Grażyny realizuje zadanie publiczne finansowane ze środków Gminy Mikołów w roku 2023 w formie powierzenia w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w zakresie wykonywania usług noclegowych poprzez zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla…

ZOBACZ WIĘCEJ

TŁUSTY CZWARTEK

Tłusty czwartek to już tradycja narodowa ! Warto tego dnia sięgnąć po słodkie kalorie w postaci pączka czy faworka, aby zapewnić sobie dostatni, tłusty rok!

ZOBACZ WIĘCEJ

POPŻ PODPROGRAM 2021-EFEKTY

POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty FUNDACJA „ZACISZE GRAŻYNY” z terenu województwa śląskiego przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022…

ZOBACZ WIĘCEJ

Realizacja projektu pt. “Osoby bezdomne tworzą małą kulturę”

Fundacja Zacisze Grażyny realizuje projektu pt. “Osoby bezdomne tworzą małą kulturę” w ramach konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2021 r. To już ostatnie dni, aby mieszkańcy gminy Rudziniec, turyści i inne osoby zainteresowane mogły zobaczyć galerię prac uczestników projektu. Celem wystawy jest prezentacja…

ZOBACZ WIĘCEJ

Integracja Przez Profilaktykę Bezdomnych Seniorów

Dzięki wsparciu ze środków tzw. “małych grantów senioralnych” przyznawanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach Fundacja Zacisze Grażyny może rozpocząć realizację projektu pn. “Integracja przez profilaktykę bezdomnych seniorów”. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania: warsztaty z pierwszej pomocy, warsztaty z psychologiem, warsztaty artystyczne, a także spotkanie integracyjne. Liczymy, że dzięki udziale w różnych…

ZOBACZ WIĘCEJ