PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – wrzesień 2021, a jej celami szczegółowymi są: a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z…

ZOBACZ WIĘCEJ

Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2020

W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem…

ZOBACZ WIĘCEJ

Sala rehabilitacyjna

Nasi podopieczni korzystają już z wyremontowanej i wyposażonej w sprzęt do ćwiczeń sali rehabilitacyjnej. Zainteresowanie jest ogromne.  Sposobność poprawy kondycji fizycznej, zwłaszcza teraz, gdy warunki pandemiczne znacznie ograniczyły inne możliwości w tym zakresie jest niezwykle cenna.

ZOBACZ WIĘCEJ