POPŻ 2014-2020 PP 2021 PLUS- efekty

FUNDACJA „ZACISZE GRAŻYNY” z terenu województwa śląskiego przy współpracy ze Śląskim  Bankiem Żywności w Chorzowie  realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.…

ZOBACZ WIĘCEJ

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021 plus CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  luty 2023 – sierpień 2023  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z…

ZOBACZ WIĘCEJ

Zadanie publiczne realizowane ze środków Gminy Mikołów

Fundacja Zacisze Grażyny realizuje zadanie publiczne finansowane ze środków Gminy Mikołów w roku 2023 w formie powierzenia w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w zakresie wykonywania usług noclegowych poprzez zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla…

ZOBACZ WIĘCEJ

TŁUSTY CZWARTEK

Tłusty czwartek to już tradycja narodowa ! Warto tego dnia sięgnąć po słodkie kalorie w postaci pączka czy faworka, aby zapewnić sobie dostatni, tłusty rok!

ZOBACZ WIĘCEJ

POPŻ PODPROGRAM 2021-EFEKTY

POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty FUNDACJA „ZACISZE GRAŻYNY” z terenu województwa śląskiego przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022…

ZOBACZ WIĘCEJ