Wyjście do teatru

W dniu 30 maja uczestnicy projektu Zacisze dla aktywnych i kulturalnych seniorów dofinansowanego przez Fundację BGK wzięli udział w wydarzeniu kulturalnym. Oglądali przedstawienie “Ożenek” autorstwa Mikołaja Gogola. Dla wielu osób bezdomnych było to pierwsza wizyta w teatrze. Udział w przedstawieniu pozwolił im nie tylko na obcowanie z kulturą, satyrą, poznanie literatury rosyjskiej a także na aktywne i…

ZOBACZ WIĘCEJ

Warsztaty Kulturalne BGK

Uczestnicy projektu z wielkim zainteresowaniem przystąpili do udziału w zajęciach kulturalnych. Są to bowiem wyjątkowe warsztaty. Ich celem nie jest wyłącznie rozwijanie zdolności manualnych, poznawanie różnych technik pracy, zapoznanie się z różnymi formami i treściami kultury, ale i nabycie umiejętności relaksacji poprzez sztukę. Zdrowie psychiczne człowieka zwłaszcza w czasie pandemii jest niezwykle istotne. Osoby bezdomne…

ZOBACZ WIĘCEJ

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – wrzesień 2021, a jej celami szczegółowymi są: a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z…

ZOBACZ WIĘCEJ

Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2020

W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem…

ZOBACZ WIĘCEJ

Sala rehabilitacyjna

Nasi podopieczni korzystają już z wyremontowanej i wyposażonej w sprzęt do ćwiczeń sali rehabilitacyjnej. Zainteresowanie jest ogromne.  Sposobność poprawy kondycji fizycznej, zwłaszcza teraz, gdy warunki pandemiczne znacznie ograniczyły inne możliwości w tym zakresie jest niezwykle cenna.

ZOBACZ WIĘCEJ

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021, a jej celami szczegółowymi są: a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z…

ZOBACZ WIĘCEJ

Powstaje salka rehabilitacyjna

4 podopieczni Fundacji Zacisze Grażyny wyremontowali pomieszczenie, które wkrótce stanie się salką rehabilitacyjną. Jest to możliwe ponieważ pozyskano dotację na realizację projektu pt. „Zacisze dla aktywnych i kulturalnych seniorów”, który został dofinansowany z programu GENERACJA 6.0 III edycja przez Fundację Bank Gospodarstwa Krajowego im. J.K. Steczkowskiego. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że osoby bezdomne potrafią zaangażować swój…

ZOBACZ WIĘCEJ

Dezynfekcja budynku

W naszym Schronisku została po raz drugi przeprowadzona usługa dezynfekcji budynku,w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Prace realizowane były na obszarze o powierzchni  650 m². Działanie ma charakter wirusobójczy i pozwala zwiększyć poczucie bezpieczeństwa podopiecznychi pracowników Schroniska. Projekt  ten jest realizowany w zakresie realizacji zadania…

ZOBACZ WIĘCEJ

PODPROGRAM 2019 – efekty

Fundacja Zacisze Grażyny z terenu województwa Śląskiego przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020. Osoby potrzebujące…

ZOBACZ WIĘCEJ