WSPÓŁPRACA LEROY MERLIN

Leroy Merlin – remont kuchni przeznaczonej dla osób bezdomnych. Dzięki współpracy z firmą w roku 2019 w ramach wolontariatu pracowniczego osoby zatrudnione w Leroy Merlin  wyremontują przy współpracy z osobami bezdomnymi nasza kuchnię. Jest to działanie pozwalające zintegrować się obu środowiskom wokół wspólnej, społecznie potrzebnej idei.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wolontariat aktywizuje bezdomnych

Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób bezdomnych znajdujących się na obszarze powiatu gliwickiego. W ramach projektu, który będzie trwał od V do XII 2019 zostaną zrealizowane następujące działania:warsztaty z prawnych aspektów wolontariatu, warsztaty motywacyjne, indywidualne konsultacje z psychologiem, akcje wolontaryjne na rzecz środowiska lokalnego, wizyty studyjne do organizacji pozarządowych, wyjazdowy trening umiejętności społecznych i obywatelskich,…
ZOBACZ WIĘCEJ

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI NA OBSZARZE GMINY RUDZINIEC

PODPROGRAM 2018 – EFEKTY Fundacja Zacisze Grażyny z terenu województwa śląskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Chorzowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec…

ZOBACZ WIĘCEJ

Reintegracja osób bezdomnych

W okresie wrzesień-grudzień 2017 roku Fundacja Zacisze Grażyny realizuje projekt „Reintegracja osób bezdomnych” w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2017 roku. Grupą docelową jest 30 bezdomnych ze Schroniska w Niewieszy. Projekt sfinansowano ze środków budżetu samorządu Województwa Śląskiego.…

ZOBACZ WIĘCEJ

Dzień integracji – Paintball

Dzień integracji: 14.10.2017 r czterech podopiecznych Schroniska dla Osób Bezdomnych z Niewieszy uczestniczyło w zajęciach integracyjnych na poligonie painballowym w Zbrosławicach. Dlaczego wybrano taką formę zajęć? Paintball wymusza na uczestnikach aktywność fizyczną a przede wszystkim zmniejsza poziom hormonów stresu. Dzięki swojej formie jest dla wszystkich grających dobrą zabawą. Painball uczy zespołowości.

ZOBACZ WIĘCEJ