Dbamy o zdrowie psychiczne osób bezdomnych

Celem projektu "Dbamy o zdrowie psychiczne osób bezdomnych" było promowanie zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym 30 bezdomnych mieszkańców Domu dla bezdomnych w Niewieszy w okresie 1.05-31.10.2017r. Dzięki realizacji projektu zapewniono odpowiednią opiekę medyczną grupie docelowej, zapewniono opiekę psychologiczno-terapeutycznej osobom bezdomnym, zapewniono opiekę prawną, efektywne wypełniono czas wolny poprzez pracę uczestników. Cele osiągnięto dzięki zaangażowaniu specjalistycznego personelu medycznego, prawnika,…
ZOBACZ WIĘCEJ

SAMOPOMOC KOMPUTEROWA

Fundacja Zacisze Grażyny otrzymała dotację w ramach Rządowego Programu na rzecz Osób Starszych (ASOS) na realizację projektu “Samopomoc komputerowa”. Planowana jest realizacja warsztatów promujących wolontariat i edukację cyfrową wśród 40 osób bezdomnych w tym 20 w wieku +60. Dzięki realizacji programu edukacyjnego zachęcimy uczestników do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie komptencji komputerowych. W…

ZOBACZ WIĘCEJ

AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO

Narodowy Instytut Wolności przyznał dotację naszej Fundacji na realizację projektu “Samopomoc i e-kompetencje jako narzędzia aktywizacji osób bezdomnych” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Realizacja projektu ma zniwelować następujące problemy występujące w środowisku osób bezdomnych: niski poziom angażowania się w wolontariat, niewielka umiejętność obsługi narzędzi komputerowych, trudności w przekazywaniu wiedzy, a także słabo rozwinięta…

ZOBACZ WIĘCEJ

WARSZTATY Z PRAWNYCH ASPEKTÓW WOLONTARIATU

Zakończyły się warsztaty tematyczne, w czasie których uczestnicy zdobyli wiedzę na temat kwalifikacji potrzebnych, aby zostać wolontariuszem wiedzy prawnej dotyczącej funkcjonowania wolontariatu oraz zasad współpracy z organizacjami realizującymi wolontariat. Uczestnicy mają podstawy teoretyczne do właściwego realizowania wolontariatu. Podczas zajęć pokazano dobre praktyki z zakresu realizacji wolontariatu zwłaszcza osób bezdomnych. Zajęcia zostały zrealizowane w ramach projektu: „Wolontariat…

ZOBACZ WIĘCEJ

EDUKACJA KULTURALNA OSÓB BEZDOMNYCH

Organizacja zajęć kulturalnych z malarstwa i rękodzieła dla osób bezdomnych. Projekt ten był znakomitą szansą na wypełnienie czasu wolnego naszych klientów. Organizacja warsztatów nauczyła osoby bezdomne samorealizacji, pozwoliła się wyciszyć a także zwiększyć wiedzę z zakresu różnych technik artystycznych. Efektem tych działań są liczne prace, które mogą oglądać osoby odwiedzające Schronisko. W ten sposób zmieniamy…

ZOBACZ WIĘCEJ

BEZDOMNI TWÓRCY KULTURY II

Celem projektu było wykształcenie wśród 30 osób bezdomnych potrzeb kulturalnych poprzez organizację zajęć artystycznych. Zrealizowano warsztaty malarskie, do których zaangażowano specjalistę i zakupiono odpowiednie materiały. Przyczyną realizacji projektu był fakt, że kultura ma za zadanie integracje osób bezdomnych ze sobą oraz ze społecznością lokalną.  Uczestnicy projektu poznali i rozwinęli różne techniki malarskie, poznali znanych twórców…

ZOBACZ WIĘCEJ

SPORT DLA BEZDOMNYCH

Realizacja zajęć sportowych i promocja zdrowego stylu życia. Z dotacji zakupiono sprzęt sportowy i zorganizowano wewnętrzne rozgrywki w różnych dyscyplinach sportowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się tenis stołowy. Zajęcia poprawiły kondycję fizyczną uczestników oraz zintegrowały wiele osób. Projekt sfinansowano ze środków powiatu gliwickiego.

ZOBACZ WIĘCEJ

BEZDOMNI TWÓRCY KULTURY

Bezdomni twórcy kultury – organizacja warsztatów kulturalnych oraz zajęć zwiększającą wiedzę z zakresu kultury. Udział uczestników w projekcie umożliwił naszym podopiecznym rozwinięcie postaw twórczych poprzez uczestnictwo w zajęciach kulturalnych. Uczestnicy poznali nowe techniki malarskie a także zapoznali się z historią sztuki. Projekt sfinansowano ze środków powiatu gliwickiego.

ZOBACZ WIĘCEJ

WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ

MOPS Knurów , Gmina Gierałtowice, MOPS Siemianowice Śląskie – zapewnienie opieki osobom bezdomnym. Współpracując z gminami z województwa śląskiego zapewniamy schronienie i wyżywienie bezdomnym kobietom i mężczyznom. Realizujemy również wsparcie merytoryczne pozwalające niwelować skutki wykluczenia społecznego. Cieszymy się, że z roku na rok liczba gmin, która obdarzyła nas zaufaniem rośnie.

ZOBACZ WIĘCEJ

WSPÓŁPRACA TESCO

Tesco – dotacja na działalność statutową. W roku 2018 braliśmy udział w IV edycji programu „Tesco. Decydujesz. Pomagamy”, w której zajęliśmy 3 miejsce w mikroregionie. Chcieliśmy założyć grupę kolarską składającą się z osób bezdomnych. Klienci sklepów z Pyskowic i Tarnowskich Gór obdarzyli nas zaufaniem, za które dziękujemy.

ZOBACZ WIĘCEJ