Zakończyły się warsztaty tematyczne, w czasie których uczestnicy zdobyli wiedzę na temat kwalifikacji potrzebnych, aby zostać wolontariuszem wiedzy prawnej dotyczącej funkcjonowania wolontariatu oraz zasad współpracy z organizacjami realizującymi wolontariat. Uczestnicy mają podstawy teoretyczne do właściwego realizowania wolontariatu. Podczas zajęć pokazano dobre praktyki z zakresu realizacji wolontariatu zwłaszcza osób bezdomnych. Zajęcia zostały zrealizowane w ramach projektu: „Wolontariat aktywizuje bezdomnych” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.


Warsztaty motywacyjne

Dzięki uczestnictwu naszych podopiecznych w zajęciach motywacyjnych osoby bezdomne są emocjonalnie przygotowani do realizacji działań z wolontariatu. Dowiedzieli się jakie są korzyści związane z angażowaniem się w wolontariat nie tylko dla organizacji, ale także korzyści osobiste. Ponadto potrafią wyznaczać swoje osobiste cele i pracować w grupie. Wiedza wyniesiona z zajęć przyda się również w życiu codziennym m. in. pod kątem poszukiwania zatrudnienia, organizacji planu dnia. Zajęcia odbyły się w ramach projektu: „Wolontariat aktywizuje bezdomnych” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.