WSPÓŁPRACA LEROY MERLIN

Leroy Merlin – remont kuchni przeznaczonej dla osób bezdomnych. Dzięki współpracy z firmą w roku 2019 w ramach wolontariatu pracowniczego osoby zatrudnione w Leroy Merlin  wyremontują przy współpracy z osobami bezdomnymi nasza kuchnię. Jest to działanie pozwalające zintegrować się obu środowiskom wokół wspólnej, społecznie potrzebnej idei.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wolontariat aktywizuje bezdomnych

Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób bezdomnych znajdujących się na obszarze powiatu gliwickiego. W ramach projektu, który będzie trwał od V do XII 2019 zostaną zrealizowane następujące działania:warsztaty z prawnych aspektów wolontariatu, warsztaty motywacyjne, indywidualne konsultacje z psychologiem, akcje wolontaryjne na rzecz środowiska lokalnego, wizyty studyjne do organizacji pozarządowych, wyjazdowy trening umiejętności społecznych i obywatelskich,…
ZOBACZ WIĘCEJ