Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób
bezdomnych znajdujących się na obszarze powiatu gliwickiego. W ramach projektu, który
będzie trwał od V do XII 2019 zostaną zrealizowane następujące działania:warsztaty z
prawnych aspektów wolontariatu, warsztaty motywacyjne, indywidualne konsultacje z
psychologiem, akcje wolontaryjne na rzecz środowiska lokalnego, wizyty studyjne do
organizacji pozarządowych, wyjazdowy trening umiejętności społecznych i obywatelskich,
działania wolontaryjne w organizacjach pozarządowych/instytucjach W projekt zostały
włączone organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy. Realizacja projektu zwiększy
motywację osób bezdomnych do osobistej zmiany postawy na bardziej aktywną, zwiększy
poczucie własnej wartości oraz zmieni ich wizerunek wśród społeczności lokalnej. Projekt
sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 –
2020.