Dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na remont budynku Fundacji “Zacisze Grażyny”

Fundacja Zacisze Grażyny w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Edycja 2019. Moduł III: Infrastruktura” uzyskała dotację pozwalającą przeprowadzić remont w postaci: remontu dachu wraz ze świetlikiem, wymiany pieców grzewczych, wymiany okien, ocieplenia budynku. Celem projektu jest poprawienie standardu funkcjonowania Domu dla bezdomnych w Niewieszy. Efektem zrealizowanych działań będzie poprawa standardu świadczonych usług…

ZOBACZ WIĘCEJ

Promujemy zdrowy styl życia.

Fundacja Zacisze Grażyny otrzymała dofinansowanie do projektu: „Promocja zdrowia osób bezdomnych” realizowanego w ramach konkursu „Moje Miejsce na Ziemi”, edycja II. Projekt został dofinansowany przez Fundację Orlen. W ramach planowanych działań zostaną zrealizowane zajęcia kulinarne oraz sportowe. Ponadto nasi podopieczni będą prowadzili zieleniak a także zostanie im sprawdzony poziom cukru. Działania te wpisują się w…

ZOBACZ WIĘCEJ

WSPÓŁPRACA LEROY MERLIN

Leroy Merlin – remont kuchni przeznaczonej dla osób bezdomnych. Dzięki współpracy z firmą w roku 2019 w ramach wolontariatu pracowniczego osoby zatrudnione w Leroy Merlin  wyremontują przy współpracy z osobami bezdomnymi nasza kuchnię. Jest to działanie pozwalające zintegrować się obu środowiskom wokół wspólnej, społecznie potrzebnej idei.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wolontariat aktywizuje bezdomnych

Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób bezdomnych znajdujących się na obszarze powiatu gliwickiego. W ramach projektu, który będzie trwał od V do XII 2019 zostaną zrealizowane następujące działania:warsztaty z prawnych aspektów wolontariatu, warsztaty motywacyjne, indywidualne konsultacje z psychologiem, akcje wolontaryjne na rzecz środowiska lokalnego, wizyty studyjne do organizacji pozarządowych, wyjazdowy trening umiejętności społecznych i obywatelskich,…
ZOBACZ WIĘCEJ

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI NA OBSZARZE GMINY RUDZINIEC

PODPROGRAM 2018 – EFEKTY Fundacja Zacisze Grażyny z terenu województwa śląskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Chorzowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec…

ZOBACZ WIĘCEJ