Fundacja Zacisze Grażyny otrzymała dofinansowanie do projektu: „Promocja zdrowia osób bezdomnych” realizowanego w ramach konkursu „Moje Miejsce na Ziemi”, edycja II. Projekt został dofinansowany przez Fundację Orlen. W ramach planowanych działań zostaną zrealizowane zajęcia kulinarne oraz sportowe. Ponadto nasi podopieczni będą prowadzili zieleniak a także zostanie im sprawdzony poziom cukru. Działania te wpisują się w edukację i profilaktykę od lat przez nas realizowaną. 9 października przedstawiciele Fundacji odebrali nagrodę podczas uroczystej Gali, która odbyła się w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach.