Fundacja Zacisze Grażyny w ramach programu „Pokonać
bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Edycja 2019. Moduł III: Infrastruktura” uzyskała dotację pozwalającą przeprowadzić remont w postaci: remontu dachu wraz ze świetlikiem, wymiany pieców grzewczych, wymiany okien, ocieplenia budynku. Celem projektu jest poprawienie standardu funkcjonowania Domu dla bezdomnych w Niewieszy. Efektem zrealizowanych działań będzie poprawa standardu świadczonych usług oraz lepsze warunki pracy dla zatrudnionej kadry. Zadanie jest finansowane ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społęcznej. Projekt współfinansowany w ramach z dotacji realizowanej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.