Realizacja zajęć sportowych i promocja zdrowego stylu życia. Z dotacji
zakupiono sprzęt sportowy i zorganizowano wewnętrzne rozgrywki w różnych dyscyplinach sportowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się tenis stołowy. Zajęcia poprawiły kondycję fizyczną uczestników oraz zintegrowały wiele osób. Projekt sfinansowano ze środków powiatu gliwickiego.