Fundacja Zacisze Grażyny otrzymała dotację w ramach Rządowego Programu na rzecz Osób Starszych (ASOS) na realizację projektu “Samopomoc komputerowa”. Planowana jest realizacja warsztatów promujących wolontariat i edukację cyfrową wśród 40 osób bezdomnych w tym 20 w wieku +60. Dzięki realizacji programu edukacyjnego zachęcimy uczestników do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie komptencji komputerowych. W tym celu zostanie zakupiony odpowiedni
sprzęt. Wypromowanie aktywności społecznej wśród osób bezdomnych wspiera ideę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnia kompetencje osobiste uczestników projektu.