Celem projektu “Dbamy o zdrowie psychiczne osób bezdomnych” było promowanie zdrowia psychicznego
oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym 30 bezdomnych mieszkańców Domu dla bezdomnych w
Niewieszy w okresie 1.05-31.10.2017r.
Dzięki realizacji projektu zapewniono odpowiednią opiekę medyczną grupie docelowej, zapewniono
opiekę psychologiczno-terapeutycznej osobom bezdomnym, zapewniono opiekę prawną, efektywne
wypełniono czas wolny poprzez pracę uczestników. Cele osiągnięto dzięki zaangażowaniu
specjalistycznego personelu medycznego, prawnika, psychologa, terapeuty. Realizacja warsztatów
tematycznych była możliwa dzięki zakupowi projektora multimedialnego z ekranem. Ponadto w
ramach zajęć pozwalających na wyciszenie się uczestnicy stworzyli ogród, w których hodowali rośliny
i warzywa. Projekt sfinansowano ze środków budżetu samorządu Województwa Śląskiego.