Celem projektu było wykształcenie wśród 30 osób bezdomnych potrzeb kulturalnych poprzez organizację zajęć artystycznych. Zrealizowano warsztaty malarskie, do których zaangażowano specjalistę i zakupiono odpowiednie materiały. Przyczyną realizacji projektu był fakt, że kultura ma za zadanie integracje osób bezdomnych ze sobą oraz ze społecznością
lokalną.  Uczestnicy projektu poznali i rozwinęli różne techniki malarskie,
poznali znanych twórców i ich dzieła a także nauczyli się tworzyć kulturę z
wykorzystaniem e-narzędzi. Zakupiony komputer i program graficzny pozwolił na rozwinięcie umiejętności w tym zakresie. Do realizacji projektu jako wolontariusze zostały zaangażowane również osoby bezdomne jako asystenci prowadzących. Udział w projekcie zmotywował uczestników do dalszego tworzenia kultury. Projekt sfinansowano ze środków powiatu gliwickiego.