Bezdomni twórcy kultury – organizacja warsztatów kulturalnych oraz
zajęć zwiększającą wiedzę z zakresu kultury. Udział uczestników w projekcie umożliwił naszym podopiecznym rozwinięcie postaw twórczych poprzez uczestnictwo w zajęciach kulturalnych. Uczestnicy poznali nowe techniki malarskie a także zapoznali się z historią sztuki. Projekt sfinansowano ze środków powiatu gliwickiego.