POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

FUNDACJA „ZACISZE GRAŻYNY” z terenu województwa śląskiego przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny),
• mleczne (mleko UHT),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały),
• tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 87 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Rudziniec
Wydaliśmy osobom potrzebującym:
o 2,751 ton żywności;
o 320 paczek żywnościowych;
o – posiłków;

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 6 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 1 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
• niemarnowania żywności – 1 spotkanie dla 6 uczestników