Dezynfekcja budynku

W naszym Schronisku została po raz drugi przeprowadzona usługa dezynfekcji budynku,w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Prace realizowane były na obszarze o powierzchni  650 m². Działanie ma charakter wirusobójczy i pozwala zwiększyć poczucie bezpieczeństwa podopiecznychi pracowników Schroniska. Projekt  ten jest realizowany w zakresie realizacji zadania…

ZOBACZ WIĘCEJ

PODPROGRAM 2019 – efekty

Fundacja Zacisze Grażyny z terenu województwa Śląskiego przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020. Osoby potrzebujące…

ZOBACZ WIĘCEJ

ZADANIE PT. „PRZECIWDZIAŁANIE DEPRESJI SENIORÓW DOTKNIĘTYCH BEZDOMNOŚCIĄ”

Zadanie jest współfinansowane ze środków województwa śląskiego w ramach “Małych Grantów”. Celem projektu pt. „Przeciwdziałanie depresji seniorów dotkniętych bezdomnością” jest promowanie zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie skutkom depresji u 42 bezdomnych mieszkańców w wieku senioralnym (+60) znajdujących się w Schronisku dla bezdomnych w Niewieszy oraz Schronisku dla osób bezdomnych w Gliwicach w okresie 12.10-12.12.2020r. Podjęcie działań…

ZOBACZ WIĘCEJ

Dbamy o zdrowie psychiczne osób bezdomnych

Celem projektu "Dbamy o zdrowie psychiczne osób bezdomnych" było promowanie zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym 30 bezdomnych mieszkańców Domu dla bezdomnych w Niewieszy w okresie 1.05-31.10.2017r. Dzięki realizacji projektu zapewniono odpowiednią opiekę medyczną grupie docelowej, zapewniono opiekę psychologiczno-terapeutycznej osobom bezdomnym, zapewniono opiekę prawną, efektywne wypełniono czas wolny poprzez pracę uczestników. Cele osiągnięto dzięki zaangażowaniu specjalistycznego personelu medycznego, prawnika,…
ZOBACZ WIĘCEJ

SAMOPOMOC KOMPUTEROWA

Fundacja Zacisze Grażyny otrzymała dotację w ramach Rządowego Programu na rzecz Osób Starszych (ASOS) na realizację projektu “Samopomoc komputerowa”. Planowana jest realizacja warsztatów promujących wolontariat i edukację cyfrową wśród 40 osób bezdomnych w tym 20 w wieku +60. Dzięki realizacji programu edukacyjnego zachęcimy uczestników do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie komptencji komputerowych. W…

ZOBACZ WIĘCEJ

AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO

Narodowy Instytut Wolności przyznał dotację naszej Fundacji na realizację projektu “Samopomoc i e-kompetencje jako narzędzia aktywizacji osób bezdomnych” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Realizacja projektu ma zniwelować następujące problemy występujące w środowisku osób bezdomnych: niski poziom angażowania się w wolontariat, niewielka umiejętność obsługi narzędzi komputerowych, trudności w przekazywaniu wiedzy, a także słabo rozwinięta…

ZOBACZ WIĘCEJ

WARSZTATY Z PRAWNYCH ASPEKTÓW WOLONTARIATU

Zakończyły się warsztaty tematyczne, w czasie których uczestnicy zdobyli wiedzę na temat kwalifikacji potrzebnych, aby zostać wolontariuszem wiedzy prawnej dotyczącej funkcjonowania wolontariatu oraz zasad współpracy z organizacjami realizującymi wolontariat. Uczestnicy mają podstawy teoretyczne do właściwego realizowania wolontariatu. Podczas zajęć pokazano dobre praktyki z zakresu realizacji wolontariatu zwłaszcza osób bezdomnych. Zajęcia zostały zrealizowane w ramach projektu: „Wolontariat…

ZOBACZ WIĘCEJ

EDUKACJA KULTURALNA OSÓB BEZDOMNYCH

Organizacja zajęć kulturalnych z malarstwa i rękodzieła dla osób bezdomnych. Projekt ten był znakomitą szansą na wypełnienie czasu wolnego naszych klientów. Organizacja warsztatów nauczyła osoby bezdomne samorealizacji, pozwoliła się wyciszyć a także zwiększyć wiedzę z zakresu różnych technik artystycznych. Efektem tych działań są liczne prace, które mogą oglądać osoby odwiedzające Schronisko. W ten sposób zmieniamy…

ZOBACZ WIĘCEJ

BEZDOMNI TWÓRCY KULTURY II

Celem projektu było wykształcenie wśród 30 osób bezdomnych potrzeb kulturalnych poprzez organizację zajęć artystycznych. Zrealizowano warsztaty malarskie, do których zaangażowano specjalistę i zakupiono odpowiednie materiały. Przyczyną realizacji projektu był fakt, że kultura ma za zadanie integracje osób bezdomnych ze sobą oraz ze społecznością lokalną.  Uczestnicy projektu poznali i rozwinęli różne techniki malarskie, poznali znanych twórców…

ZOBACZ WIĘCEJ

SPORT DLA BEZDOMNYCH

Realizacja zajęć sportowych i promocja zdrowego stylu życia. Z dotacji zakupiono sprzęt sportowy i zorganizowano wewnętrzne rozgrywki w różnych dyscyplinach sportowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się tenis stołowy. Zajęcia poprawiły kondycję fizyczną uczestników oraz zintegrowały wiele osób. Projekt sfinansowano ze środków powiatu gliwickiego.

ZOBACZ WIĘCEJ