W naszym Schronisku została po raz drugi przeprowadzona usługa dezynfekcji budynku,
w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Prace realizowane były na obszarze o powierzchni  650 m². Działanie ma charakter wirusobójczy i pozwala zwiększyć poczucie bezpieczeństwa podopiecznych
i pracowników Schroniska. Projekt  ten jest realizowany w zakresie realizacji zadania 5 Działania zwalczające skutki pandemii COVID-19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.