Fundacja Zacisze Grażyny realizuje projektu pt. “Osoby bezdomne tworzą małą kulturę” w ramach konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2021 r. To już ostatnie dni, aby mieszkańcy gminy Rudziniec, turyści i inne osoby zainteresowane mogły zobaczyć galerię prac uczestników projektu. Celem wystawy jest prezentacja talentów naszych podopiecznych. Mamy nadzieję, że odwiedzający goście docenią trud pracy wykonany przez osoby bezdomne i przekonają się, że wielu z nich jest uzdolnionych pod względem manualnym.