MOPS Knurów , Gmina Gierałtowice, MOPS Siemianowice Śląskie – zapewnienie opieki osobom bezdomnym. Współpracując z gminami z województwa śląskiego zapewniamy schronienie i wyżywienie bezdomnym kobietom i mężczyznom. Realizujemy również wsparcie merytoryczne pozwalające niwelować skutki wykluczenia społecznego. Cieszymy się, że z roku na rok liczba gmin, która obdarzyła nas zaufaniem rośnie.