Realizacja zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy  Świętochłowice pod tytułem: “Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności, bezdomnym kobietom z terenu miasta Świętochłowice” Umowa nr RPS/2021.